Jakie są zalety regałów przemysłowych?

Wyposażenie podstawowe

Systemy regałów są tak naprawdę podstawowym wyposażeniem magazynów i to na całym świecie. Najbardziej są popularne regały przemysłowe metalowe. Czym jest charakteryzują najpopularniejsze wśród systemów regały magazynowe?

O doborze konkretnego systemu decyduje na pewno postać fizyczna danego asortymentu oraz także jednostek ładunkowych w składowaniu. Pod uwagę weźmy także przejętą technologię magazynową , sposób obsługi czy też program magazynowania.

Stałe regały magazynowe

Wysokość magazynowych regałów, czyli regałów o wysokim składowaniu waha się od kilku do nawet kilkudziesięciu metrów. Służą one do przechowywania bardzo różnych asortymentów. W praktyce rozpowszechnione są najbardziej regały magazynowe ramowe wolno stojące, chociaż buduje się coraz częściej silosowe magazyny, które samą podstawą są wsporcze regały.

Do magazynowych regałów stałych między innymi należy regały magazynowe półkowe ramowe, wśród których wydzielić możemy te, które są obsługiwane ręcznie oraz także obsługiwane za pomocą mechanicznego sprzętu. Pierwsze z nich się wykorzystuje, gdy są magazynowe małe parte dużej ilości towarów o bardzo różnej postaci fizycznej czy też wolnej rotacji między innymi w archiwach, bibliotekach, biurkach, salonach sprzedażowych, magazynach technicznych oraz także zapleczach magazynowych.

Obsługa ręczna magazynowych regałów ogranicza ich wysokość. Nie przekracza ona na ogół dwóch metrów. Oczywiście znajdziemy także regały wyższe, ale wówczas do obsługi ich wykorzystuje się magazynowe drabiny.

W halach coraz częściej spotkać można ramowe regały półkowe, które są wielokondygnacyjne. Zaletą stosowania ich jest to, że pozwalają one na składowanie o wiele większej ilości asortymentów na tejże samej powierzchni przy użyciu regałów, które są obsługiwane nie tylko z poziomu posadzki. Obniża to na pewno koszty magazynowania. Takie właśnie urządzenie jest droższe, ale jednak zajmuje znacznie mniejszą powierzchnię magazynu oraz pozwala na wykorzystanie efektywniejsze dostępnej przestrzeni przy zachowaniu tejże samej kwoty podatku, która jest zależna od powierzchni hali.

Ładunkowe jednostki o większej masie, przemieszczane przy pomocy mechanicznego sprzętu, bywają składowane także w magazynowych regałach ramowych półkowych. Rozwiązania tego typu są stosowane przy asortymencie transportowym na paletach, a także przy innych ładunkach, które charakteryzują się wymiarami zróżnicowanymi podstawy, dla których nie da się dobrać tak naprawdę odpowiedniej bezpółkowej konstrukcji.

Ludzie zdjęcie utworzone przez senivpetro - pl.freepik.com